Recordaantal snelgroeiende bedrijven

© Hollandse Hoogte
Het aantal snelgroeiende bedrijven is in 2017 verder gestegen tot bijna 8 500. De zakelijke dienstverlening telde de meeste snelle groeiers. In de bouw nam het aantal snelle groeiers het meest toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het Nederlandse bedrijfsleven.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/84a8c751c530410e86c86a3f05bbae9c]

In 2017 telde het Nederlandse bedrijfsleven bijna 8 500 snelgroeiende bedrijven. Dat zijn er ruim 1 200 (16 procent) meer dan een jaar eerder. Het aantal snelle groeiers nam daarmee voor het derde jaar op rij toe en is het hoogste aantal in de periode van 2010 tot en met 2017.

Een bedrijf (met 10 of meer werknemers aan het begin van de groeiperiode) groeit snel als het aantal werknemers in drie achtereenvolgende jaren gemiddeld met minstens 10 procent toeneemt. 18,1 procent van de snelle groeiers groeide (mede) na een overname.

Aantal snelgroeiende bedrijven
 Aantal snelgroeiende bedrijven
20106030
20115615
20125875
20135790
20145520
20156135
20167285
20178495

Meeste snelle groeiers in zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverlening telde de meeste snelgroeiende bedrijven, 2 350. Dat zijn er ruim 300 meer dan in 2016. Ook in de handel waren meer dan 2 duizend snelle groeiers, een toename van ongeveer 200 in vergelijking met een jaar eerder. In de nijverheid (1 120 snelle groeiers) en horeca (1 045) telden respectievelijk 175 en 100 snelle groeiers meer dan in 2016.

De stijging van het aantal snelgroeiende bedrijven in vergelijking met 2016 was in de bouw procentueel het grootst, ruim 50 procent. In 2016 telde deze sector 385 snelgroeiende bedrijven, in 2017 580.
Het gaat hier over de absolute aantallen en er is geen rekening gehouden met het totaal aantal bedrijven binnen de branches.

Procentueel lag het aandeel bedrijven van 10 of meer werknemers dat snel groeide het hoogst in de sector informatie en communicatie, 21,8 procent. Daarna volgden de horeca (21,7 procent) en de zakelijke dienstverlening (21,2 procent). In de handel en nijverheid was het percentage snelle groeiers 15,0 procent en 12,8 procent.

Aantal snelle groeiers per sector
 20172016
Zakelijke dienstverlening23502025
Handel20751810
Nijverheid (geen bouw) en energie1120945
Horeca1045945
Informatie en communicatie695615
Bouwnijverheid580385
Vervoer en opslag525450
Overig105100

Groothandel branche met meeste snelle groeiers

Binnen de sectoren was de groothandel de branche met het grootste aantal snelle groeiers in 2017, namelijk 1 175. Dat is meer dan 58 procent van alle snelle groeiers in de handelssector. Eet- en drinkgelegenheden stonden op de tweede plek met 910 snelle groeiers, gevolgd door de uitzend- en arbeidsbemiddelingsbureaus (840) en de detailhandel (695).

De uitzend- en arbeidsbemiddelingsbureaus vormden ruim 35 procent van het totaal aantal snelgroeiende bedrijven in de zakelijke dienstverlening. Uitzendbureaus en payrollbedrijven voldoen relatief snel aan de voorwaarden voor personeelsuitbreiding. Van de uitzendbureaus was ruim 11 procent een snelle groeier, van de arbeidsbemiddelingsbureaus 1,4 procent en van de payrollbedrijven 22 procent. In absolute aantallen kennen de uitzendbureaus de meeste snelgroeiende bedrijven, 700 in totaal. Dat is bijna tweemaal zoveel als in 2014 toen 370 uitzendbureaus hun personeelsbestand snel uitbreidden.

De gespecialiseerde bouw (355 snelgroeiende bedrijven) was verantwoordelijk voor meer dan 60 procent van de snelle groeiers in de bouw. Dit zijn onder andere loodgieters-, stukadoors-, schildersbedrijven, glaszetterijen en dakbedekkingsbedrijven. Ook de IT-dienstverlening (545), bedrijven in de vervoersbranche over land (295) en architecten- en ingenieursbureaus (280) breidden snel uit met werknemers.

Branches met de meeste snelle groeiers in 2017
Meeste snelle groeiers2017
Groothandel en handelsbemiddeling1175
Eet- en drinkgelegenheden910
Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling840
Detailhandel (niet in auto's)695
IT-dienstverlening545
Gespecialiseerde bouw355
Vervoer over land295
Architecten-, ingenieursbureaus e.d.280
Holdings en managementadviesbureaus265
Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d.220
Autohandel en -reparatie205
Juridische diensten en administratie195
Metaalproductenindustrie190
Algemene bouw en projectontwikkeling180
Opslag, dienstverlening voor vervoer170
Reclamewezen en marktonderzoek165
Voedingsmiddelenindustrie165
Logiesverstrekking135
Machine-industrie125
Verhuur en handel van onroerend goed95