Oplopend personeelstekort bij bedrijven

Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven ondervinden in toenemende mate belemmeringen als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van dit jaar werd 25 procent van de ondernemers hierdoor belemmerd bij hun bedrijfsactiviteiten, in de bouwsector meldde 39 procent van de ondernemers personeelstekorten. Dit melden het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW op grond van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).
Aan het begin van het derde kwartaal werd 25 procent van de bedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven belemmerd bij het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten door een tekort aan arbeidskrachten. Het aantal bedrijven dat hiervan melding maakt, is in de afgelopen periode fors gegroeid. Begin 2016 werd een tekort aan arbeidskrachten nog slechts door minder dan 5 procent van de bedrijven genoemd als belemmerende factor. Sindsdien is het aantal bedrijven met personeelstekort onafgebroken gegroeid tot ruim 25 procent in het derde kwartaal van dit jaar.
Bedrijven met een tekort aan personeel (% bedrijven)
 Niet-financieel bedrijfsleven
2012 I3,7
2012 II3,9
2012 III4,2
2012 IV4,1
2013 I2,7
2013 II2,8
2013 III2,5
2013 IV3,1
2014 I2,5
2014 II2,8
2014 III3,3
2014 IV3,7
2015 I2,7
2015 II3,1
2015 III4,3
2015 IV5,3
2016 I4,6
2016 II5,4
2016 III6,7
2016 IV8,3
2017 I8,7
2017 II10,4
2017 III15,6
2017 IV16,5
2018 I18,4
2018 II20,0
2018 III25,2
Bron: CBS, EIB, KvK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Personeelstekort groot in bouw, diensten en vervoer

Voor het eerst sinds 2008 hebben ondernemers in de bouw het vaakst van alle sectoren te maken met een tekort aan arbeidskrachten. Volgens 39 procent van de ondernemers in die sector worden de bouwactiviteiten belemmerd door personeelstekort. In het tweede kwartaal maakte 19 procent van de bouwbedrijven hiervan melding. Ook in de zakelijke dienstverlening en de sector vervoer en opslag is het tekort aan arbeidskrachten relatief groot.
Bedrijven met een tekort aan personeel, derde kwartaal 2018 (% bedrijven)
 Tekort aan arbeidskrachten
Niet-financieel bedrijfsleven25,2
Bouwnijverheid38,9
Zakelijke dienstverlening34,5
Vervoer en opslag31,8
Informatie en communicatie29,3
Horeca25,9
Industrie20,6
Handel15,2
Verhuur en handel van onroerend goed14,8
Landbouw, bosbouw en visserij14
Delfstoffenwinning6,7
Bron: CBS, EIB, KvK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het derde kwartaal uitgekomen op 15,0. Daarmee ligt de stemmingsindicator voor ondernemend Nederland 0,8 punt hoger dan een kwartaal eerder. Sinds 2014 is de stemming onder de Nederlandse ondernemers onafgebroken positief. Het ondernemersvertrouwen bevindt zich al vanaf begin 2017 rond het huidige hoge niveau.

Ondernemersvertrouwen Nederland
 Ondernemersvertrouwen
2012 I-6,3
2012 II-6,8
2012 III-8,6
2012 IV-9,2
2013 I-10,7
2013 II-11,7
2013 III-8,7
2013 IV-2,7
2014 I1,6
2014 II4,7
2014 III2,9
2014 IV4,9
2015 I5,6
2015 II5,4
2015 III8,7
2015 IV7,4
2016 I9,3
2016 II8,8
2016 III7,9
2016 IV9,2
2017 I14,7
2017 II15,5
2017 III15,9
2017 IV13,4
2018 I18,1
2018 II14,2
2018 III15,0
Bron: CBS, EIB, KvK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Meeste vertrouwen in bouw en groothandel

Het vertrouwen van de ondernemers in de bouwsector is aan het begin van het derde kwartaal uitgekomen op 32,5. Een kwartaal eerder lag de stemmingsindicator met 27,1 enkele punten lager. Ook groothandelaren zijn bovengemiddeld positief gestemd. Het ondernemersvertrouwen in de groothandel kwam uit op 20,0, ruim twee punten hoger dan in het tweede kwartaal. Bij de ondernemers in de autohandel en –reparatie nam het vertrouwen af van 6,7 in het tweede kwartaal naar –0,8 aan het begin van het derde kwartaal.

Ondernemersvertrouwen Nederland, derde kwartaal 2018
 Ondernemersvertrouwen
Niet-financieel bedrijfsleven15
Bouwnijverheid32,5
Groothandel en handelsbemiddeling27,8
Informatie en communicatie24,6
Zakelijke dienstverlening20,2
Horeca12,3
Detailhandel (niet in auto's)8,6
Vervoer en opslag7,6
Verhuur en handel van onroerend goed6,7
Industrie6,3
Autohandel en -reparatie-0,8
Delfstoffenwinning-20,5
Bron: CBS, EIB, KvK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Dit is een gezamenlijke publicatie van:

Logo ondernemersvertouwen