Relatieve sterftecijfers naar herkomst

Het gaat hier om cijfers die gerelateerd zijn aan het aantal personen per bevolkingsgroep. Voor de cijfers naar migratieachtergrond is tevens gecorrigeerd voor verschillen in leeftijdsopbouw, met de leeftijdsopbouw van mensen met een Nederlandse achtergrond als standaard. In de grafiek naar leeftijdsgroepen zijn door het geringe aantal verdrinkingen per leeftijdsgroep bij mensen met een westerse migratieachtergrond geen gegevens weergegeven.