Accidentele verdrinking

De cijfers in dit artikel hebben betrekking op de verdrinking van in Nederland wonende personen, die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast komen cijfers aan bod over niet-ingezetenen die in Nederland zijn verdronken. Het gaat in dit artikel alleen om de accidentele verdrinkingen en niet om verdrinking na een verkeersongeval, moord of zelfdoding.