Huishoudenshoofd

Binnen het WoonOnderzoek Nederland is van iedere huishouden vastgesteld wie de kernleden zijn. Is er sprake van één kernlid, bijvoorbeeld in een eenoudergezin, dan is dat het huishoudenshoofd. Bij paren, bij wie er twee kernleden zijn, is het huishoudenshoofd de (oudste) man of anders de oudste vrouw. De leeftijd van het huishouden wordt bepaald aan de hand van de leeftijd van het huishoudenshoofd.