Bilateraal vervoer en derdelandenvervoer

Bilateraal vervoer

Internationaal vervoer van goederen met een Nederlandse laad- of losplaats en met een buitenlandse los- of laadplaats.

Derdelandenvervoer

Internationaal vervoer tussen twee in verschillende landen gelegen plaatsen, verricht door een vervoermiddel dat in een derde land staat geregistreerd. Bij derdelandenvervoer met Nederlandse vervoermiddelen ligt de plaats van lading in een ander land dan de plaats van lossing, en beide liggen zij buiten Nederland.