Overwerken

Er is sprake van overwerken wanneer iemand meer uren werkt dan contractueel overeengekomen.