Overuren

Cijfers over het aantal overuren per week zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.