Populatieaantal en verspreidingsgebied

De aantalsgegevens van de nauwe korfslak en de verspreidingsgegevens van de platte schijfhoren en de zeggekorfslak zijn door het CBS voor deze publicatie voor het eerst geanalyseerd. Voor de analyse was het nodig om meetgegevens van meerdere jaren samen te voegen. In figuur 1 en in het bericht staan voor de perioden 2004-2009 (in het kort: 2007), 2010-2014 (2012) en 2015-2017 (2017) de populatiegrootte (nauwe korfslak) en de omvang van het verspreidingsgebied (platte schijfhoren en zeggekorfslak) geïndiceerd weergegeven, waarbij de waarde voor de eerste periode (2004-2009, hier; 2007) op 100 is gezet.