Huizenprijzen stijgen harder dan Europees gemiddelde

© Hollandse Hoogte
In Nederland waren koopwoningen in het eerste kwartaal 9,3 procent duurder dan een jaar eerder. Deze prijsstijging is bijna twee keer zo hoog als de gemiddelde prijsontwikkeling binnen Europa. Nederland behoort daarmee in Europa momenteel tot de landen met de grootste prijsstijging van koopwoningen. De prijsstijging van nieuwbouw koopwoningen is dit kwartaal hoger dan die van bestaande koopwoningen. Dit blijkt uit de nieuwe huizenprijsindex Nederland, bestaande uit de reeds beschikbare prijsindex bestaande koopwoningen en de nieuwe prijsindex nieuwbouw koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Huizenprijsindex, eerste kwartaal 2018 (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 Ontwikkeling huizenprijsindex
Letland13,7
Slovenië13,4
Ierland12,3
Portugal12,2
Slowakije11,7
Hongarije11,5
Nederland9,3
Kroatië8,5
Litouwen7,8
Tsjechië7,7
Bulgarije7,1
Estland6,6
Roemenië6,6
Spanje6,2
Luxemburg6,2
Polen6
Denemarken5,8
Duitsland5,3
Oostenrijk5,3
Malta5,2
Europese Unie*4,7
Verenigd Koninkrijk4,4
Cyprus3,7
Frankrijk3,4
België2,5
Finland-0,1
Italië-0,4
Zweden-0,4
Bron: CBS, Eurostat
* Betreft het gemiddelde van de huidige samenstelling van de Europese Unie (EU-28), inclusief het Verenigd Koninkrijk.

Prijsstijging nieuwbouw koopwoningen groter dan bestaande koopwoningen

Sinds 2008 publiceren het CBS en het Kadaster over de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen en het aantal verkopen. Vanaf juli 2018 worden er ook cijfers over nieuwbouw koopwoningen gepubliceerd. Hierdoor is het mogelijk om een huizenprijsindex voor alle verkochte koopwoningen te berekenen en wordt een completer beeld gegeven van de (prijs)ontwikkelingen van koopwoningen.

Nieuwbouw koopwoningen zijn in het eerste kwartaal van 2018 meer in prijs gestegen dan bestaande. Nieuwbouw koopwoningen werden 11,2 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl de prijzen van bestaande koopwoningen in dezelfde periode 9 procent stegen. In de afgelopen drie jaar waren de prijzen van beide soorten koopwoningen onafgebroken hoger dan een jaar eerder. De prijsontwikkelingen van nieuwbouw en bestaande koopwoningen lagen de afgelopen drie jaar dicht bij elkaar.

Prijsontwikkeling koopwoningen (2015=100)
   Bestaande koopwoningenNieuwbouwkoopwoningenTotaal koopwoningen
2015I98,696,898,3
II99,498,299,1
III100,7103,0101,1
IV101,3102,0101,4
2016I102,6103,5102,8
II103,7102,6103,6
III106,3104,9106,2
IV107,5107,5107,5
2017I109,6109,9109,7
II111,7109,0111,4
III114,4111,4114,0
IV116,3118,5116,7
2018I119,4122,2119,9
Bron: CBS, Kadaster

Nieuwbouw koopwoning gemiddeld ton duurder dan drie jaar geleden

De gemiddelde prijs van een nieuwbouw koopwoning was in het eerste kwartaal van 2018 ruim 350 duizend euro. In 2015 was de gemiddelde verkoopprijs in hetzelfde kwartaal nog 260 duizend euro. Gemiddeld is een nieuwbouw koopwoning dus bijna een ton duurder geworden in drie jaar tijd. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning is in dezelfde periode ongeveer 60 duizend euro duurder geworden.

De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is geen zuivere indicator voor de prijsontwikkeling van koopwoningen. Het type woningen dat in een kwartaal wordt verkocht (bijvoorbeeld appartementen of villa’s) is niet steeds gelijk. De prijsindex is een weergave van de prijsontwikkeling waarbij wel is gecorrigeerd voor verschillen in woningkenmerken. Dat de gemiddelde verkoopprijs in de afgelopen drie jaar meer is gestegen dan de prijsindex, duidt erop dat er de afgelopen jaren meer woningen in een hoger prijssegment zijn gebouwd.

Gemiddelde verkoopprijs (x 1 000 euro)
   Bestaande koopwoningenNieuwbouw koopwoningen
2015I221,589260,612
II227,389265,501
III233,301285,032
IV235,039282,289
2016I236,333291,564
II239,542293,636
III249,593292,211
IV246,934299,347
2017I257,002299,628
II260,573315,097
III267,464323,97
IV267,143337,812
2018I278,159356,797
Bron: CBS, Kadaster

Minder woningen verkocht

In het eerste kwartaal van 2018 zijn in totaal 58 256 woningen verkocht. Dit is 7,1 procent minder dan dezelfde periode in 2017. Bij zowel bestaande als nieuwbouw koopwoningen is het aantal verkochte woningen gedaald, met respectievelijk 6,8 en 9,4 procent.

Bij de verkochte nieuwbouw koopwoningen wordt een woning meegeteld zodra er een koopovereenkomst is getekend. Dit kan plaatsvinden op meerdere momenten van het bouwproces.

Aantal verkochte woningen (x 1 000)
   Bestaande koopwoningenNieuwbouw koopwoningen
2015I34,5275,031
II40,7226,651
III50,6096,35
IV52,4358,353
2016I42,8975,569
II50,3156,84
III60,7076,55
IV60,8748,779
2017I55,9116,789
II58,377,535
III61,3916,722
IV66,18810,161
2018I52,1056,151
Bron: CBS, Kadaster