Enquête

Tot 2014 was dit de Gezondheidsenquête van het CBS, sinds 2014 de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, een gezamenlijk onderzoek van het CBS en het RIVM.