Internationale wo-alumni

We onderscheiden hier twee groepen: (1) internationale alumni – in Nederland afgestudeerden met een niet-Nederlandse nationaliteit en een buitenlandse of onbekende vooropleiding – en (2) niet-internationale alumni – in Nederland afgestudeerden met een Nederlandse nationaliteit en afgestudeerden met een niet-Nederlandse nationaliteit en een Nederlandse vooropleiding.