Motorvoertuigenbezit

In dit artikel is er sprake van motorvoertuigbezit indien een huishouden één of meerdere bromfietsen, snorfietsen, bestelauto’s, personenauto’s of motoren op naam van (één van de) huishoudleden staat of als (één van de) huishoudleden bijtelling betalen voor een vervoermiddel.