Vragen over ziekteverzuim in de NEA

Intro

De volgende vragen gaan over ziekteverzuim. Onder verzuim wordt verstaan: minder uren of dagen werken dan normaal vanwege ziekte, ongeval of een andere gezondheidsreden. Normaal zwangerschapsverlof wordt niet als ziekteverzuim opgevat.

Verzuim

Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens verzuimd?
Hoe vaak heeft u gedurende de afgelopen 12 maanden verzuimd?
Hoeveel werkdagen heeft u, alles bij elkaar, de afgelopen 12 maanden naar schatting verzuimd?

* Tel alleen de dagen waarop u normaal gesproken zou werken.
* Ook gedeeltelijk ziekteverzuim en therapeutisch werken tellen als verzuim.

Klachten

De volgende vragen gaan over de laatste keer dat u heeft verzuimd, eventueel langer dan een jaar geleden.
Met wat voor soort klachten heeft u de laatste keer verzuimd?

Kruis alléén de belangrijkste klacht aan.

 1. RugklachtenKlachten nek, schouders, armen, polsen, handen
 2. Klachten heup, benen, knieën, voeten
 3. Klachten hart- en vaatstelsel
 4. Psychische klachten, overspannenheid, burn-out
 5. Vermoeidheid of concentratieproblemen
 6. Conflict op het werk
 7. Klachten luchtwegen
 8. Klachten buik, maag of darmen
 9. Huidklachten
 10. Klachten oren of ogen
 11. Griep of verkoudheid
 12. Hoofdpijn
 13. Klachten in verband met zwangerschap
 14. Overige klachten
  N.v.t., nog nooit verzuimd

Hoeveel werkdagen heeft u deze laatste keer verzuimd?

* Tel alleen de dagen waarop u normaal gesproken zou werken.
* Ook gedeeltelijk ziekteverzuim en therapeutisch werken tellen als verzuim