Griep of verkoudheid

Op grond van de beschikbare gegevens is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen griep en verkoudheid.