Bronnen

Het aantal vakbondsleden in Nederland wordt gepubliceerd op basis van de Statistiek Vakbewegingen, een enquête onder alle vakbonden in Nederland. Deze bron bevat echter geen gegevens over de positie op de arbeidsmarkt van vakbondsleden en ook geen regionale gegevens. Het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn heeft die informatie wel en is daarom gebruikt voor het bepalen van de organisatiegraad van werknemers. Dat is het aandeel vakbondsleden onder werknemers. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS en TNO komt de informatie over het belang dat werknemers hechten aan vakbonden.