Omzet detailhandel

In dit nieuwsbericht wordt de omzetontwikkeling van de detailhandel gegeven ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De cijfers over de verslagmaanden in 2016 zijn definitief, die van 2017 en 2018 zijn voorlopig.

Branches

De detailhandel (excl. tankstations en apotheken) is onderverdeeld in een aantal hoofdcategorieën: winkels in voedings- en genotmiddelen (in 2017 een omzetaandeel van 39 procent), non-foodwinkels (50 procent) en de detailhandel-niet-in-winkel (11 procent).

Postorderbedrijven en internetwinkels

De cijfers van de detailhandel via postorder en internet betreffen de omzetontwikkelingen van bedrijven die voornamelijk via postorder en/of internet goederen aan de consument verkopen. Deze cijfers geven geen beeld van de totale detailhandelsverkoop via internet.

De omzet die fysieke winkelbedrijven via internet realiseren wordt namelijk niet bij de detailhandel via postorder en internet gemeten, maar bij de branches die aansluiten op de hoofdactiviteiten van deze winkelbedrijven. Zo wordt bijvoorbeeld de omzet van een kledingwinkel die voornamelijk via de winkel verkoopt, maar deels ook via internet, toegerekend aan de branche kledingwinkels.

Online omzet detailhandel

CBS publiceert niet alleen cijfers over de totale omzet van de postorder- en internetbedrijven maar daarnaast ook gegevens over de omzet via internet van het midden- en grootbedrijf (10 werkzame personen en meer) van de detailhandel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de eerdergenoemde pure internetverkopers en multi-channelers. De pure internetverkopers hebben dus als hoofdactiviteit de verkoop via het internet, de multi-channelers kenmerken zich door de verkoop via het internet als nevenactiviteit te hebben naast de ‘fysieke’ verkoop in winkels.

Koopdagcorrectie

Koopdagcorrectie betreft het corrigeren van de maandcijfers voor de samenstelling van de koopdagen in een bepaalde maand. Zo is de gemiddelde winkelomzet op zaterdag van winkels gemiddeld genomen hoger en is op zondag de omzet lager dan op de overige dagen van de week.

Als een maand een extra zaterdag heeft ten opzichte van een jaar eerder, zal de omzet daarom ook hoger zijn, terwijl de omzet lager is als er een extra zondag is in vergelijking met een jaar eerder. Door een reeks omzetcijfers te corrigeren voor het koopdageffect kunnen maandcijfers onderling beter vergeleken worden. De gecorrigeerde cijfers geven daarmee een beter beeld van de conjunctuur.