Omzet transportsector groeit met bijna 4 procent

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
In het eerste kwartaal van 2018 was de omzet in de transportsector 3,8 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is het vijfde kwartaal op rij dat de omzet duidelijk hoger was dan een jaar eerder. Alle deelmarkten, op vervoer over water na, lieten een hogere omzet zien. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe kwartaalcijfers.

Omzetontwikkeling transportsector
   Omzetontwikkeling (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
2011I6,2
2011II5,9
2011III3,1
2011IV2,3
2012I3,9
2012II3,4
2012III3,1
2012IV2
2013I0,1
2013II-0,2
2013III1,4
2013IV1,9
2014I1,6
2014II2,4
2014III2,7
2014IV2,1
2015I2,4
2015II2,2
2015III2
2015IV3,3
2016I0,8
2016II-0,7
2016III-1,8
2016IV0,1
2017I4,5
2017II4,5
2017III4,7
2017IV4,7
2018I3,8

Meer omzet voor grootste bedrijfstakken

Het goederenwegvervoer, de grootste bedrijfstak in de transportsector, had met een toename van 5,2 procent een groot aandeel in de totale stijging van de omzet. Er werd niet alleen meer vervoerd, ook de gestegen vrachtprijzen droegen bij aan de toename. De opslagbedrijven behaalden de grootste omzetstijging (9,7 procent) en wisten daarmee de groei van vorig kwartaal vast te houden. De luchtvaart en de expediteurs, twee andere belangrijke takken binnen de transport, hebben met stijgingen van respectievelijk 5,3 en 4,6 procent de opgaande lijn van vorig jaar voortgezet.

Omzetontwikkeling transport
 Omzetontwikkeling transport (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
Vervoer over water-4,3
Post en koeriers3,2
Vervoer over land4,7
Opslag, dienstverlening 4,9
Vervoer door de lucht5,3
Transportsector3,8

Omzetdaling bij zee- en binnenvaart

De zeevaart wist de omzetstijgingen van voorgaande kwartalen niet te continueren. De omzet daalde met ruim 5 procent.

Ook de binnenvaarders hebben, evenals in het vierde kwartaal van 2017, de omzet zien dalen. De schippers hebben in het eerste kwartaal te maken gehad met perioden van hoog water, waardoor ze met aangepaste snelheden moesten varen in verband met golfslag. Er waren zelfs vaarverboden op gedeeltes van rivieren. Tezamen met de vrachtprijzen die onder druk stonden, daalde de omzet met bijna 2 procent.

Omzetontwikkeling vervoer over water
   Zeevaart (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)Binnenvaart (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
2014I7,14,6
2014II0,12,8
2014III-0,7-0,9
2014IV-0,3-1,2
2015I-1,3-2,6
2015II2,8-0,1
2015III-0,59,7
2015IV-2,37,8
2016I-6,91,0
2016II-9,3-5,1
2016III-11,2-13,4
2016IV-8,0-10,8
2017I4,55,5
2017II3,24,7
2017III5,57,2
2017IV5,3-3,9
2018I-5,3-1,9

Transporteurs positief gestemd

De bedrijven in de transportsector zijn overwegend positief gestemd over het komende kwartaal. Bijna 30 procent van de bedrijven denkt dat de omzet zal toenemen; slechts 3 procent voorziet een omzetdaling. Bij de vervoerders over water denkt bijna 24 procent van de ondernemers in het komende kwartaal meer om te zetten. Bijna 72 procent verwacht dat de omzet gelijk blijft.
Een zelfde beeld is te zien bij de personeelssterkte. Bijna een kwart van de bedrijven denkt met meer personeel aan de slag te gaan.
De bedrijven in de transportsector zijn in toenemende mate op zoek naar personeel. Aan het eind van het eerste kwartaal waren er 10,6 duizend openstaande vacatures in de transportsector, ruim 3 duizend meer dan een jaar eerder.