Omzet transportsector groeit met bijna 4 procent

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
In het eerste kwartaal van 2018 was de omzet in de transportsector 3,8 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is het vijfde kwartaal op rij dat de omzet duidelijk hoger was dan een jaar eerder. Alle deelmarkten, op vervoer over water na, lieten een hogere omzet zien. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe kwartaalcijfers.

Omzetontwikkeling transportsector (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 Omzetontwikkeling
2011 I6,2
2011 II5,9
2011 III3,1
2011 IV2,3
2012 I3,9
2012 II3,4
2012 III3,1
2012 IV2
2013 I0,1
2013 II-0,2
2013 III1,4
2013 IV1,9
2014 I1,6
2014 II2,4
2014 III2,7
2014 IV2,1
2015 I2,4
2015 II2,2
2015 III2
2015 IV3,3
2016 I0,8
2016 II-0,7
2016 III-1,8
2016 IV0,1
2017 I4,5
2017 II4,5
2017 III4,7
2017 IV4,7
2018 I3,8

Meer omzet voor grootste bedrijfstakken

Het goederenwegvervoer, de grootste bedrijfstak in de transportsector, had met een toename van 5,2 procent een groot aandeel in de totale stijging van de omzet. Er werd niet alleen meer vervoerd, ook de gestegen vrachtprijzen droegen bij aan de toename. De opslagbedrijven behaalden de grootste omzetstijging (9,7 procent) en wisten daarmee de groei van vorig kwartaal vast te houden. De luchtvaart en de expediteurs, twee andere belangrijke takken binnen de transport, hebben met stijgingen van respectievelijk 5,3 en 4,6 procent de opgaande lijn van vorig jaar voortgezet.

Omzetontwikkeling transport (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 Omzetontwikkeling transport
Vervoer over water-4,3
Post en koeriers3,2
Vervoer over land4,7
Opslag, dienstverlening 4,9
Vervoer door de lucht5,3
Transportsector3,8

Omzetdaling bij zee- en binnenvaart

De zeevaart wist de omzetstijgingen van voorgaande kwartalen niet te continueren. De omzet daalde met ruim 5 procent.

Ook de binnenvaarders hebben, evenals in het vierde kwartaal van 2017, de omzet zien dalen. De schippers hebben in het eerste kwartaal te maken gehad met perioden van hoog water, waardoor ze met aangepaste snelheden moesten varen in verband met golfslag. Er waren zelfs vaarverboden op gedeeltes van rivieren. Tezamen met de vrachtprijzen die onder druk stonden, daalde de omzet met bijna 2 procent.

Omzetontwikkeling vervoer over water (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 ZeevaartBinnenvaart
2014 I7,14,6
2014 II0,12,8
2014 III-0,7-0,9
2014 IV-0,3-1,2
2015 I-1,3-2,6
2015 II2,8-0,1
2015 III-0,59,7
2015 IV-2,37,8
2016 I-6,91,0
2016 II-9,3-5,1
2016 III-11,2-13,4
2016 IV-8,0-10,8
2017 I4,55,5
2017 II3,24,7
2017 III5,57,2
2017 IV5,3-3,9
2018 I-5,3-1,9

Transporteurs positief gestemd

De bedrijven in de transportsector zijn overwegend positief gestemd over het komende kwartaal. Bijna 30 procent van de bedrijven denkt dat de omzet zal toenemen; slechts 3 procent voorziet een omzetdaling. Bij de vervoerders over water denkt bijna 24 procent van de ondernemers in het komende kwartaal meer om te zetten. Bijna 72 procent verwacht dat de omzet gelijk blijft.
Een zelfde beeld is te zien bij de personeelssterkte. Bijna een kwart van de bedrijven denkt met meer personeel aan de slag te gaan.
De bedrijven in de transportsector zijn in toenemende mate op zoek naar personeel. Aan het eind van het eerste kwartaal waren er 10,6 duizend openstaande vacatures in de transportsector, ruim 3 duizend meer dan een jaar eerder.

Bronnen