Consumentenprijzen in mei fors hoger

© Hollandse Hoogte
De consument betaalde in mei 1,7 procent meer voor goederen en diensten dan een jaar eerder, meldt het CBS. In april waren de prijzen van goederen en diensten 1,1 procent hoger dan vorig jaar. De prijsstijging in mei is de hoogste na februari 2017.

De CPI is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

De consumentenprijsindex (CPI) is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere inflatie-indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.

Consumentenprijsindex (CPI) (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 mutatie
2014 J1,4
2014 F1,1
2014 M0,8
2014 A1,2
2014 M0,8
2014 J0,9
2014 J0,9
2014 A1
2014 S0,9
2014 O1,1
2014 N1
2014 D0,7
2015 J0
2015 F0,2
2015 M0,4
2015 A0,6
2015 M1,1
2015 J1
2015 J1
2015 A0,8
2015 S0,6
2015 O0,6
2015 N0,7
2015 D0,7
2016 J0,6
2016 F0,6
2016 M0,6
2016 A0
2016 M0
2016 J0
2016 J-0,2
2016 A0,2
2016 S0,1
2016 O0,4
2016 N0,6
2016 D1
2017 J1,7
2017 F1,8
2017 M1,1
2017 A1,6
2017 M1,1
2017 J1,1
2017 J1,3
2017 A1,4
2017 S1,5
2017 O1,3
2017 N1,5
2017 D1,3
2018 J1,5
2018 F1,2
2018 M1
2018 A1,1
2018 M1,7

Vliegtickets en verblijf in bungalowparken duurder

In mei was de jaar-op-jaarontwikkeling van de consumentenprijzen aanzienlijk hoger dan in april. Dit kwam vooral door de prijsontwikkeling van vliegtickets, een verblijf in een bungalowpark en vakantiereizen naar het buitenland. Rond feestdagen en in schoolvakanties zijn de prijzen van deze diensten hoger doordat meer mensen met vakantie gaan. Dit jaar viel de meivakantie vrijwel volledig in mei, in 2017 viel deze voor het grootste gedeelte in april. Daarnaast viel Pinksteren dit jaar in mei, maar vorig jaar in juni. Een verblijf in een bungalowpark was hierdoor 15 procent duurder dan een jaar eerder.

Ook autobrandstoffen duurder

De prijsstijging van autobrandstoffen had een verhogend effect op de CPI. In mei waren de autobrandstoffen 9,7 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl het prijsverschil op jaarbasis in april 2,8 procent was. De prijs van benzine en diesel bereikte in mei 2018 het hoogste niveau in bijna vier jaar. Een liter Euro95 kostte 1,67 euro en de literprijs van diesel was 1,36 euro.

CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie (%-punt)
 AprilMei
Totaal1,11,7
Huisvesting, water
en energie
0,580,61
Vervoer0,090,53
Diverse goederen en
diensten
0,270,27
Horeca0,080,22
Recreatie en cultuur0,120,15
Voedingsmiddelen en
alcoholvrije dranken
0,110,07
Kleding en schoeisel-0,08-0,04
Communicatie-0,18-0,2

Stijging consumentenprijzen in Nederland even hoog als in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).

In mei waren goederen en diensten in Nederland volgens de HICP 1,9 procent duurder dan een jaar eerder. Dat was in april nog 1,0 procent. In de eurozone nam de prijsstijging toe van 1,2 naar 1,9 procent. De laatste keer dat de HICP zo steeg was in september 2013.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 NederlandEurozone
2014 J0,80,8
2014 F0,40,7
2014 M0,10,5
2014 A0,60,7
2014 M0,10,5
2014 J0,30,5
2014 J0,30,4
2014 A0,40,4
2014 S0,30,3
2014 O0,40,4
2014 N0,30,3
2014 D-0,1-0,2
2015 J-0,7-0,6
2015 F-0,5-0,3
2015 M-0,3-0,1
2015 A00
2015 M0,70,3
2015 J0,50,2
2015 J0,80,2
2015 A0,40,1
2015 S0,3-0,1
2015 O0,40,1
2015 N0,40,1
2015 D0,50,2
2016 J0,20,3
2016 F0,3-0,2
2016 M0,50
2016 A-0,2-0,2
2016 M-0,2-0,1
2016 J-0,20,1
2016 J-0,60,2
2016 A0,10,2
2016 S-0,10,4
2016 O0,30,5
2016 N0,40,6
2016 D0,71,1
2017 J1,61,8
2017 F1,72
2017 M0,61,5
2017 A1,41,9
2017 M0,71,4
2017 J11,3
2017 J1,51,3
2017 A1,51,5
2017 S1,41,5
2017 O1,31,4
2017 N1,51,5
2017 D1,21,4
2018 J1,51,3
2018 F1,31,1
2018 M11,3
2018 A11,2
2018 M1,91,9

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.

Aprilcijfer bijgesteld

Het CBS heeft de consumentenprijsindex voor dames-, heren- en kinderkleding per april 2018 verhoogd. Uit onderzoek van het CBS bleek dat door de wijziging van de waarnemingsmethode van kleding, de te verwachten gemiddelde jaarmutatie van 2018 ten opzichte van 2017 anders te laag zou uitkomen. De aanpassing van de indexcijfers voor kleding heeft ook invloed op de uitkomst voor de totale CPI. De jaarmutatie van de CPI voor april 2018 is hierdoor uitgekomen op 1,1 procent.