Zorg afgebakend volgens internationaal afgesproken richtlijnen

Uitgaven aan gezondheid waarbij de internationale definitie van het System of Health Accounts wordt gevolgd.

Dit omvat de volgende groepen van activiteiten (waarbij het gebruik van genees- en hulpmiddelen en van ondersteunende diensten zoals ambulancevervoer is inbegrepen):
- Gezondheidsbevordering en preventie;
- Diagnose, behandeling, genezing en revalidatie van ziekte;
- Zorg voor chronisch zieken;
- Zorg voor personen met gezondheidsbeperkingen of handicaps;
- Palliatieve zorg;
- Het verzorgen van volksgezondheidsprogramma's;
- Bestuur en beheer van de gezondheidszorg en van haar financiering.