Consumptie van vlees

Voor dit onderzoek zijn de gewichten van de consumentenprijsindex gebruikt om de consumptie van vlees in kaart te brengen. De wegingen in de index van 2018 vertegenwoordigen de consumptie in 2017.