2016/2017

Dit bericht beschrijft het rookgedrag van de Nederlandse bevolking van 25 jaar en ouder van de onderzoeksjaren 2016 en 2017 uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor. Omdat in dit bericht geslacht, leeftijd en onderwijsniveau met elkaar worden gekruist, zijn de gegevens van deze twee onderzoeksjaren samengevoegd, zodat er voldoende waarnemingen voor alle uitsplitsingen zijn.
Terug naar artikel