Instroom en uitstroom

De in- en uitstroomcijfers zijn exclusief bijstandsontvangers boven de AOW-gerechtigde leeftijd. Indien de AOW-rechten onvolledig zijn kan een beroep worden gedaan op een aanvullende bijstandsuitkering via de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). De betrokkene blijft dan in de bijstand voor AOW’ers. Doorgaans wordt een bijstandsuitkering beëindigd bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.