Economisch beeld opnieuw iets beter

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in mei een fractie verder verbeterd, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half mei presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok)
   cyclus (afwijking van langetermijntrend (=0))
2011J0,12
2011F0,2
2011M0,26
2011A0,29
2011M0,34
2011J0,35
2011J0,33
2011A0,31
2011S0,24
2011O0,16
2011N0,07
2011D-0,01
2012J-0,05
2012F-0,1
2012M-0,13
2012A-0,16
2012M-0,23
2012J-0,3
2012J-0,36
2012A-0,46
2012S-0,53
2012O-0,6
2012N-0,71
2012D-0,8
2013J-0,88
2013F-1
2013M-1,09
2013A-1,15
2013M-1,23
2013J-1,26
2013J-1,26
2013A-1,26
2013S-1,22
2013O-1,15
2013N-1,08
2013D-1
2014J-0,94
2014F-0,88
2014M-0,85
2014A-0,83
2014M-0,8
2014J-0,78
2014J-0,76
2014A-0,73
2014S-0,72
2014O-0,71
2014N-0,68
2014D-0,64
2015J-0,61
2015F-0,55
2015M-0,49
2015A-0,43
2015M-0,36
2015J-0,3
2015J-0,26
2015A-0,21
2015S-0,17
2015O-0,16
2015N-0,13
2015D-0,11
2016J-0,11
2016F-0,08
2016M-0,05
2016A-0,03
2016M0,03
2016J0,07
2016J0,11
2016A0,18
2016S0,22
2016O0,26
2016N0,34
2016D0,39
2017J0,45
2017F0,54
2017M0,6
2017A0,65
2017M0,73
2017J0,78
2017J0,82
2017A0,91
2017S0,96
2017O1,02
2017N1,1
2017D1,14
2018J1,17
2018F1,23
2018M1,25
2018A1,26
2018M1,29

Stemming consumenten fractie verbeterd, producentenvertrouwen weer iets minder positief

De stemming onder consumenten is in april 2018 een fractie verbeterd. Het oordeel over het economisch klimaat is iets positiever. Ook steeg de koopbereidheid een fractie. Het consumentenvertrouwen ligt ruim boven het langjarig gemiddelde.

Het producentenvertrouwen daalde voor de tweede maand op rij. Het vertrouwen blijft echter ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)
   Consumentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen)Producentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen)
2011J-42,5
2011F01,5
2011M15,7
2011A-24,3
2011M-42,7
2011J-71,7
2011J-8-2,2
2011A-16-3,2
2011S-27-0,5
2011O-34-3,1
2011N-35-4,8
2011D-37-1,3
2012J-37-1,8
2012F-36-1,7
2012M-36-2,8
2012A-32-3,4
2012M-34-4,9
2012J-37-4,8
2012J-33-5,4
2012A-31-4,7
2012S-28-6,6
2012O-29-7,6
2012N-33-6,8
2012D-38-5,6
2013J-37-5,6
2013F-41-3,7
2013M-41-5,1
2013A-37-5,6
2013M-32-4,1
2013J-33-3,8
2013J-35-3,1
2013A-32-1,4
2013S-31-2,4
2013O-26-0,3
2013N-16-0,3
2013D-110,1
2014J-60,7
2014F-2-0,1
2014M11,1
2014A40,3
2014M60,7
2014J60,7
2014J61,2
2014A20
2014S-2-0,2
2014O12
2014N-22,4
2014D-43,4
2015J-22,8
2015F-12
2015M71,4
2015A103,3
2015M114,1
2015J144,6
2015J133,7
2015A133,5
2015S113,8
2015O122,4
2015N144
2015D133
2016J113,2
2016F73,1
2016M23,9
2016A64,7
2016M74,4
2016J115,4
2016J95,1
2016A91,2
2016S123,4
2016O174,3
2016N213,4
2016D214,7
2017J216
2017F227
2017M247,8
2017A268,3
2017M236,1
2017J237,2
2017J256,6
2017A265,4
2017S238,5
2017O248,2
2017N239,1
2017D258,9
2018J2410,3
2018F2310,9
2018M249,5
2018A258,2

Consumptie huishoudens, investeringen en export groeien

Consumenten hebben in het eerste kwartaal ruim 3 procent meer besteed dan in het eerste kwartaal van 2017. Dat is de grootste groei in ruim 17 jaar. Consumenten geven al 16 kwartalen op rij meer uit dan een jaar eerder.

In het eerste kwartaal gaven ze vooral meer uit aan auto’s, elektrische apparaten, kleding en woninginrichting. Ook hebben consumenten meer gas verbruikt. Het eerste kwartaal van 2018 was gemiddeld genomen kouder dan het eerste kwartaal van 2017. Verder gaven consumenten opnieuw meer uit aan diensten, zoals horeca. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

De investeringen in vaste activa lagen ruim 6 procent hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal zijn opnieuw vooral de investeringen in woningen en vervoermiddelen gegroeid. Daarnaast hebben bedrijven ook meer geïnvesteerd in machines.

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het eerste kwartaal van 2018 met bijna 4 procent. Een kwartaal eerder groeide de export bijna twee keer zo sterk. Nederlandse bedrijven hebben in het eerste kwartaal vooral meer machines en chemische producten uitgevoerd. Ook de export van transportmiddelen groeide meer dan gemiddeld. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide iets harder dan de export van Nederlands product.

Productie industrie 3,5 procent hoger in maart

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 3,5 procent hoger dan in maart 2017. De stijging is kleiner dan in februari. Al tweeënhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de farmaceutische industrie groeide in maart 2018 opnieuw het sterkst.

Aantal faillissementen blijft gelijk

In april 2018 zijn er evenveel bedrijven failliet verklaard als in maart. Een maand eerder steeg het aantal faillissementen met 34.

Arbeidsmarkt krapper

In het eerste kwartaal van 2018 is het aantal banen met 76 duizend toegenomen, de grootste banengroei na het tweede kwartaal van 2007. De afgelopen vier jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen, in totaal met ruim 600 duizend. Daarbij zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd.

Het aantal openstaande vacatures steeg in het eerste kwartaal 2018 met 8 duizend. Hierdoor waren er eind maart 235 duizend openstaande vacatures, 49 duizend meer dan een jaar eerder. Inmiddels groeit het aantal vacatures al bijna vijf jaar.

In het eerste kwartaal van 2018 waren er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 368 duizend personen werkloos volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO). Dat zijn er 30 duizend minder dan een kwartaal eerder. Het werkloosheidspercentage kwam uit op 4,1 procent. De werkloosheid piekte in het eerste kwartaal van 2014 met 7,8 procent. Sindsdien is deze 16 kwartalen op rij gedaald.

Doordat het aantal vacatures oploopt, terwijl het aantal mensen dat werkloos is verder daalt, neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe. Tegenover elke openstaande vacature stonden in het eerste kwartaal van 2018 gemiddeld 1,6 werklozen. Toch is de arbeidsmarkt nog niet zo krap als in 2008. Toen waren er per openstaande vacature 1,3 werklozen.

Grootste omzetstijging uitzendbranche in 2 jaar

In het vierde kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 2,5 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. Dit is de grootste stijging in twee jaar tijd. Ook het aantal uitzenduren nam in het vierde kwartaal opnieuw toe.

Bruto binnenlands product, seizoengecorrigeerd
   index (2009=100)
2010I100,4
2010II101
2010III101,3
2010IV102,6
2011I103,3
2011II103,2
2011III103,2
2011IV102,4
2012I102,3
2012II102,3
2012III101,9
2012IV101,2
2013I101,5
2013II101,3
2013III101,9
2013IV102,5
2014I102,3
2014II102,9
2014III103,3
2014IV104,5
2015I105,3
2015II105,3
2015III105,7
2015IV106,1
2016I106,9
2016II107,3
2016III108,3
2016IV109
2017I109,8
2017II111,4
2017III111,8
2017IV112,6
2018I113,2

Bbp groeit met 0,5 procent in eerste kwartaal 2018

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2018 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is te danken aan de consumptie van huishoudens en de investeringen in vaste activa. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2017 was de omvang van het bbp 2,8 procent groter.

Vrijdag 22 juni 2018 komt het CBS met de tweede berekening van het bbp en het aantal banen in het eerste kwartaal van 2018.