Persoonlijke welzijnsindex

De Persoonlijke Welzijnsindex (PWI) geeft een samenvattend beeld van het oordeel van mensen over verschillende deelterreinen van het leven (Van Beuningen, Jol en Moonen, 2015). In de PWI zijn indicatoren opgenomen over de tevredenheid met de financiële situatie, het werk, de dagelijkse bezigheden, de opleidingskansen, de lichamelijke en psychische gezondheid, het sociale leven en de woonomgeving. Daarnaast zijn ook indicatoren opgenomen over de zorgen over de financiële toekomst, onveiligheidsgevoelens en de mate van vertrouwen in rechters, de politie en de Tweede Kamer.