Onderwijsniveau

Voor het hoogst behaalde onderwijsniveau is gebruik gemaakt van de Standaard Onderwijsindeling in drie niveaus, namelijk laag, midden en hoog. Laag onderwijs omvat groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo, alle leerwegen van het vmbo en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1). Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4). Hoog onderwijs omvat de associate degree, de hbo- en wo-bachelors en 4-jarige hbo-opleidingen, hbo- en wo-masters en wo-doctorsopleidingen.