Uitstoot van broeikasgassen 2017

Het 2017-cijfer van de uitstoot van broeikasgassen wordt in drie stappen samengesteld: 1. in mei 2018 een eerste voorlopige 2017-raming voor de CBS-publicatie Monitor Brede Welvaart (publicatie op 16 mei 2018), 2. begin september 2018 een nieuwe voorlopige raming van 2017 (bevat meer detail en is nauwkeuriger dan de raming in mei), en 3. in het voorjaar van 2019 de definitieve raming van 2017, inclusief herziene cijfers voor de jaren 1990–2016. De eerste stap is niet eerder gedaan. Daardoor is het 2017-cijfer nu vier maanden eerder beschikbaar dan in voorgaande jaren. De broeikasgasuitstoot is berekend volgens de voorschriften die in het kader van het Kyotoprotocol zijn opgesteld door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC; 2006 Guidelines).