Emissie-intensiteit

De emissie-intensiteit van de Nederlandse economie is gelijk aan de hoeveelheid emissies per euro van het bruto binnenlands product (bbp, prijsniveau 2010). Voor een consistente berekening van de emissie-intensiteit van broeikasgassen zijn de IPCC-emissies omgerekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Deze sluiten aan op de definities van Nationale Rekeningen die gebruikt zijn om het bbp te berekenen. Het verschil tussen de emissiecijfers vanuit IPCC dan wel de Milieurekeningen wordt uitgelegd in de CBS-publicatie Broeikasgasemissies door de Nederlandse economie. Het is ook via een infographic in beeld gebracht op de eerste pagina van Factsheet Klimaat 2017.