Eutrofiëring

Eutrofiëring is het proces van voedselverrijking van het oppervlaktewater door een te grote hoeveelheid aan fosfor- en stikstofverbindingen. Eutrofiëring kan leiden tot overmatige algengroei, waardoor waterplanten en bepaalde vissoorten verdwijnen. Een voorbeeld is de overmatige bloei van blauwalgen, waardoor water ongeschikt wordt om in te zwemmen.