Inkomensongelijkheid

Gini-coëfficiënt als maatstaf voor inkomensongelijkheid.

Internationaal de meest gebruikte maatstaf die uitdrukking geeft aan de inkomensverschillen tussen alle huishoudens in één getal. De waarde varieert tussen 0 (iedereen heeft een gelijk inkomen) en 1 (een huishouden beschikt over het volledige inkomen, alle andere huishoudens hebben niets).

De Gini-coëfficiënt signaleert vooral veranderingen in het brede midden van de inkomensverdeling, de staarten wegen minder zwaar. Het is wel de standaardmaat voor internationale vergelijking. Dit omdat deze maat de inkomensverschillen tussen alle huishoudens van de populatie in ogenschouw neemt.