Economische groei

Economische groei in dit persbericht is de volumemutatie van het bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen. In de tabel is voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en voor Nederland als geheel ook het groeicijfer exclusief delfstoffenwinning gegeven. De winning van aardgas beïnvloedt het groeicijfer van deze provincies, vooral dat van Groningen, sterk.