Toelichting staal

Staal wordt voor wat betreft de eerste twee grafieken in dit artikel gedefinieerd aan de hand van de goederensoorten die in maart dit jaar op de lijst stonden voor een Amerikaanse invoerheffing. Deze heffing werd tot nader order uitgesteld. Het gaat om de goederensoorten die starten met de GN-codes 720610 tot en met 721650, 721699 tot en met 730110, 730210, 730240 tot en met 730290 en 730410 tot en met 730690. GN staat voor Gecombineerde Nomenclatuur. Deze bevat de goederenindeling die door de Europese Unie voor de statistieken van de Internationale Handel in Goederen wordt voorgeschreven.