Wisselingen werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking

Elke maand komen er mensen bij op de arbeidsmarkt, anderen trekken zich terug. Tegenover degenen die hun baan kwijtraken, staan werklozen die een baan vinden. In het onderstaande stroomschema worden die plussen en minnen in beeld gebracht.

Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen. Maar ook mensen die de arbeidsmarkt op komen en op zoek gaan naar werk, zoals schoolverlaters en herintreders, horen tot de werklozen.

In maart waren 357 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in december, waren dat er nog 395 duizend. In die periode is het aantal werklozen dus met bijna 38 duizend afgenomen. Deze ontwikkeling is een resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame en werkloze beroepsbevolking, en tussen de werkloze en niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat de wisselingen tussen de drie arbeidsposities zien.

Infographic, Stromen tussen arbeidsposities maart 2018

Ontwikkeling werkloosheid

In de afgelopen drie maanden vonden meer werklozen werk dan dat er mensen met werk werkloos werden: 107 duizend werklozen vonden een betaalde baan, terwijl 57 duizend werkenden werkloos werden. Daarmee verminderde het aantal werklozen met 50 duizend. De zogenoemde netto-instroom in werkloosheid vanuit de werkzame beroepsbevolking was daarmee negatief.

In dezelfde periode was het aantal mensen dat de arbeidsmarkt op kwam en werkloos werd groter dan het aantal werklozen dat de arbeidsmarkt verliet. Tegenover de 154 duizend personen die toetraden tot de arbeidsmarkt en werkloos werden, stonden 141 duizend werklozen die zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Bij het werkloosheidscijfer moest dus 13 duizend worden opgeteld. De netto-instroom in werkloosheid vanuit de niet-beroepsbevolking was dus positief.

Ook wisselingen tussen de werkzame en niet-beroepsbevolking

Mensen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt vinden soms direct werk. Dit gold tussen december en maart voor 197 duizend personen. Tegelijkertijd kunnen ook mensen die werk hebben hiermee stoppen en zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Dat waren er meer, 187 duizend personen.

Ontwikkeling sinds 2014

Al sinds mei 2014 is de netto-instroom vanuit werk naar werkloosheid negatief. Dat wil zeggen dat er meer werklozen werk vonden dan dat mensen met werk werkloos werden. De netto-instroom vanuit de niet-beroepsbevolking is vanaf september 2014 positief. Een uitzondering was januari 2016, toen meer werklozen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt dan dat er mensen toetraden en werkloos werden.

Ontwikkeling aantal werklozen t.o.v. drie maanden eerder en saldo stromen in/uit werkloosheid seizoengecorrigeerd
   Ontwikkeling werkloosheid (x 1000)Netto instroom werkloos vanuit werkzaam (x 1000)Netto instroom werkloos vanuit niet-brps.bv. (x 1000)
2014j1117-6
2014f21,523,4-1,9
2014m4,620,1-15,5
2014a-7,57,8-15,3
2014m-27-4,8-22,1
2014j-35-15,8-19,2
2014j-36,5-23-13,5
2014a-35,5-28-7,5
2014s-27-27,40,4
2014o-15,6-31,816,2
2014n-1,8-27,725,9
2014d13,4-22,636
2015j12,9-23,936,7
2015f-2,2-2623,8
2015m-17,3-33,516,2
2015a-20,1-3110,9
2015m-16,1-33,217,1
2015j-15-35,220,3
2015j-21,9-40,818,9
2015a-12-3624
2015s-1-2827
2015o12,8-19,632,3
2015n-8-2719
2015d-20-266
2016j-41,3-33,2-8,1
2016f-16-215
2016m-14,7-249,3
2016a-2,5-24,622,1
2016m-20,7-3817,3
2016j-24-41,817,8
2016j-30,7-42,211,5
2016a-39,4-44,45
2016s-40-400
2016o-38,8-42,63,7
2016n-21,6-35,814,2
2016d-27,2-40,112,8
2017j-22-3714
2017f-26-3812
2017m-19-3819
2017a-24-4319
2017m-17-4024
2017j-17,1-3719,9
2017j-19,5-36,416
2017a-30-399
2017s-24-3712
2017o-32-4210
2017n-29-4011
2017d-27-4417
2018j-24-3915
2018f-29-4415
2018m-38-5013