Teelt van glasgroenten

Teelt van groenten onder glas, waarbij de teelt plaatsvindt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.