Gestandaardiseerde omzet

De standaardopbrengst (SO) is een gestandaardiseerde maat voor de economische omvang van agrarische bedrijven, gebaseerd op de gemiddelde opbrengst die per gewas of per diercategorie in een jaar wordt behaald.