Leerwegen vmbo

Er zijn vier niveaus in de leerwegen op het vmbo, te weten:

 

- theoretische leerweg (vmbo-t);

- gemengde leerweg (vmbo-g);

- kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k);

- basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b).

Terug naar artikel