Opgelegde sancties

Straffen en maatregelen worden opgelegd als de verdachte schuldig verklaard is met strafoplegging. In het Wetboek van Strafrecht wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen.

Hoofdstraffen

Aantal hoofdstraffen dat door de rechter is opgelegd. Onder hoofdstraffen worden verstaan:

- geldboete
- gevangenisstraf
- jeugddetentie (alleen bij minderjarigen)
- hechtenis
- taakstraf.

Gevangenisstraf (incl. jeugddetentie)

Het aantal gevangenisstraffen en jeugddetentie dat door de rechter is opgelegd. De hoofdstraf jeugddetentie is een straf voor minderjarige veroordeelden. Zij is in 1995 in de plaats gekomen van de hoofdstraffen 'tuchtschool' en 'arrest'. De straf kan worden opgelegd voor maximaal 2 jaar.

Geldboete

Het aantal betalingen van een geldsom dat door de rechter is opgelegd.

Taakstraf

Het aantal taakstraffen dat door de rechter is opgelegd. Een taakstraf kan bestaan uit een werkstraf of een leerstraf of beide.

Overige hoofdstraffen

Het aantal overige hoofdstraffen dat door de rechter is opgelegd. Hieronder vallen de hoofdstraffen hechtenis, militaire detentie, tuchtschool en arrest. De straffen 'tuchtschool' en 'arrest' zijn in 1995 vervallen en vervangen door de 'jeugddetentie', die in een aparte rubriek worden geteld.

Bijkomende straffen

Het aantal bijkomende straffen dat door de rechter is opgelegd. Onder bijkomende straffen worden verstaan:

- ontzegging van de rijbevoegdheid
- ontzetting van bepaalde rechten
- verbeurdverklaring
- stillegging van de onderneming
- openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak
- storting in het waarborgfonds.

Maatregelen

Het aantal maatregelen dat door de rechter is opgelegd. Maatregelen worden onvoorwaardelijke of voorwaardelijk opgelegd. Gedeeltelijk voorwaardelijke maatregelen kunnen niet voorkomen. Maatregelen zijn onder andere terbeschikkingstelling, plaatsing in inrichting en betaling aan de staat.