Gewoonlijk of incidenteel thuiswerken

De gegevens waarop dit artikel is gebaseerd zijn afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). De respondenten gaven antwoord op de volgende vragen:

  • Waar werkt u doorgaans: op eigen woonadres, op een ander vast adres of op verschillende plaatsen?
  • Is dat dan in de woning zelf of ergens anders, bijvoorbeeld in een praktijkgedeelte met een aparte ingang, in een loods of buiten?
  • Werkt u ook weleens thuis?

Voor een uitgebreide omschrijving van de EBB, zie de onderzoeksbeschrijving.