(Periode-) levensverwachting

De levensverwachting in een jaar geeft aan hoe oud men gemiddeld zou worden als de sterftekansen per leeftijd van dat jaar gedurende het hele leven zouden gelden. Het schat dus de verwachte levensduur volgens de stand van zaken in dat jaar. De levensverwachting zonder fysieke beperkingen doet hetzelfde voor het verwachte aantal levensjaren waarin men geen last heeft van beperkingen in horen, zien of bewegen. De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid doet het voor het aantal jaren waarin men de gezondheid als goed ervaart.

De schattingen voor de toekomstige gezonde levensverwachting trekken de ontwikkelingen in het aandeel personen met fysieke beperkingen of als minder dan goed ervaren gezondheid uit de jaren 1983-2017 naar de toekomst door. Daarbij is rekening gehouden met de samenhang met de ontwikkeling van de levensverwachting en van het aandeel instellingsbewoners.