Gemiddelde responstijd

De som van gemiddelde alarmeringstijd, uitruktijd en rijtijd.