Sociaal in de marge

Mensen die sociaal in de marge leven, participeren minder in de samenleving en hebben ook relatief weinig vertrouwen in de medemens en instituties, zoals het parlement, de politie, rechters of de pers.

De groep sociaal gemarginaliseerden is afgebakend door de twee hoofddimensies en bijbehorende indicatoren van sociaal kapitaal, participatie en vertrouwen. Voor beide dimensies zijn somscores berekend. In een volgende stap zijn hiervan de kwartielen bepaald van mensen die het minst participeren en het minste vertrouwen hebben. In een laatste stap zijn deze twee kwartielindelingen bij elkaar opgeteld om de groep te kunnen identificeren die zich zowel wat betreft participatie als vertrouwen in het laagst scorende kwartiel bevinden.