Verbredingsactiviteiten

Dit zijn activiteiten die niet tot de primaire agrarische productie worden gerekend, zoals verkoop aan huis, stalling van goederen of dieren, agrotoerisme, verwerking van landbouwproducten of zorglandbouw.