Niet-formeel onderwijs (Eurostat)

Het niet-formeel onderwijs is een internationale term die Eurostat hanteert voor alle educatieve activiteiten die systematisch van karakter zijn en die zich veelal afspelen in een ander institutioneel verband dan de school. Het betreft niet alleen de educatieve activiteiten die gerekend worden tot de “cursussen”, maar ook zogenaamde “begeleide training op de werkplek”, het al doende leren in de praktijk van de werkplek, bijvoorbeeld een inwerktraject voor nieuwe medewerkers. Niet-formeel onderwijs is, in tegenstelling tot het formeel (ofwel regulier) onderwijs, in principe niet gericht op het behalen van een officieel erkend certificaat of diploma. Niet-formeel onderwijs verschilt eveneens van informeel leren, dat op eigen initiatief gebeurt en geen systematisch en georganiseerd karakter heeft.
Het CBS hanteert in dit nieuwsbericht de term “cursussen” om onderscheid te maken met het bredere begrip “niet-formeel leren”, waarin ook “begeleide training op de werkplek” is meegenomen. Eurostat publiceert op basis van de Adult Education Survey (AES) over deelname aan werkgerelateerd, niet-formeel onderwijs door de gehele 25 tot 65-jarige bevolking. Het CBS publiceert op basis van de AES op Statline alleen over werkgerelateerde cursusdeelname van werkenden binnen deze leeftijdsgroep.

Noot:
Op het moment van publicatie ontbreken nog de gegevens van Denemarken, Frankrijk, Ierland en Turkije. Een EU-gemiddelde (EU-28) kan daarom ook nog niet bepaald worden.