Consumentenprijzen in februari 1,2 procent hoger

© HollandseHoogte
De consumentenprijzen waren in februari 1,2 procent hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS. In januari was de prijsstijging van goederen en diensten op jaarbasis 1,5 procent. De prijsstijging schommelt al ruim een halfjaar rond dit niveau.

De CPI is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

De consumentenprijsindex (CPI) is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere inflatie-indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.

Consumentenprijsindex (CPI) (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
   mutatie
2013Jan3
Feb3
Mrt2,9
Apr2,6
Mei2,8
Jun2,9
Jul3,1
Aug2,8
Sep2,4
Okt1,6
Nov1,5
Dec1,7
2014Jan1,4
Feb1,1
Mrt0,8
Apr1,2
Mei0,8
Jun0,9
Jul0,9
Aug1
Sep0,9
Okt1,1
Nov1
Dec0,7
2015Jan0
Feb0,2
Mrt0,4
Apr0,6
Mei1,1
Jun1
Jul1
Aug0,8
Sep0,6
Okt0,6
Nov0,7
Dec0,7
2016Jan0,6
Feb0,6
Mrt0,6
Apr0
Mei0
Jun0
Jul-0,2
Aug0,2
Sep0,1
Okt0,4
Nov0,6
Dec1
2017Jan1,7
Feb1,8
Mrt1,1
Apr1,6
Mei1,1
Jun1,1
Jul1,3
Aug1,4
Sep1,5
Okt1,3
Nov1,5
Dec1,3
2018Jan1,5
Feb1,2

Benzine goedkoper

De stijging van de consumentenprijzen was in februari op jaarbasis kleiner dan in januari. Dit kwam vooral door de prijsontwikkeling van benzine. Benzine was in februari 1,1 procent goedkoper dan in dezelfde maand van 2017 en kostte gemiddeld 1,57 euro per liter. In januari was benzine op jaarbasis nog 1,4 procent duurder. Ook de prijsontwikkeling van groenten en kleding had een verlagend effect op de stijging van de consumentenprijzen.

CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie (%-punt)
 Januari 2018Februari 2018
Totaal1,51,2
Huisvesting, water
en energie
0,610,61
Diverse goederen en
diensten
0,250,23
Voedingsmiddelen en
alcoholvrije dranken
0,260,2
Recreatie en cultuur0,20,2
Horeca0,180,18
Vervoer0,140,04
Consumptie in het
buitenland
0,040,01
Kleding en schoeisel-0,05-0,1
Communicatie-0,25-0,27

Stijging consumentenprijzen in Nederland hoger dan in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP).

In februari waren goederen en diensten in Nederland volgens de HICP 1,3 procent duurder dan een jaar eerder. Dat was in januari nog 1,5 procent. Voor de tweede maand op rij komt de prijsstijging in Nederland boven die van de eurozone uit. In de eurozone nam de prijsstijging af van 1,3 naar 1,2 procent. De prijzen van voeding stegen in februari minder sterk dan in januari.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
   NederlandEurozone
2013Jan3,22
Feb3,21,9
Mrt3,21,7
Apr2,81,2
Mei3,11,4
Jun3,21,6
Jul3,11,6
Aug2,81,3
Sep2,41,1
Okt1,30,7
Nov1,20,9
Dec1,40,8
2014Jan0,80,8
Feb0,40,7
Mrt0,10,5
Apr0,60,7
Mei0,10,5
Jun0,30,5
Jul0,30,4
Aug0,40,4
Sep0,30,3
Okt0,40,4
Nov0,30,3
Dec-0,1-0,2
2015Jan-0,7-0,6
Feb-0,5-0,3
Mrt-0,3-0,1
Apr00
Mei0,70,3
Jun0,50,2
Jul0,80,2
Aug0,40,1
Sep0,3-0,1
Okt0,40,1
Nov0,40,1
Dec0,50,2
2016Jan0,20,3
Feb0,3-0,2
Mrt0,50
Apr-0,2-0,2
Mei-0,2-0,1
Jun-0,20,1
Jul-0,60,2
Aug0,10,2
Sep-0,10,4
Okt0,30,5
Nov0,40,6
Dec0,71,1
2017Jan1,61,8
Feb1,72
Mrt0,61,5
Apr1,41,9
Mei0,71,4
Jun11,3
Jul1,51,3
Aug1,51,5
Sep1,41,5
Okt1,31,4
Nov1,51,5
Dec1,21,4
2018Jan1,51,3
Feb1,31,2

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.

Relevante links