Verdachten

Een persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat. Het gaat hier om verdachten bij in het betreffende kalenderjaar geregistreerde misdrijven.

De meest recente cijfers over verdachten zijn voorlopig, omdat er nog steeds nieuwe verdachten kunnen worden gevonden bij deze misdrijven. Deze cijfers over de verdachten geven dus een onderschatting van het definitieve aantal verdachten. Het voorlopige aantal verdachten in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.