Wijken met oude inwoners en middeninkomens

Deze wijken, waarvan het Haagse Westbroekpark en Duttendel een voorbeeld is, tellen naar verhouding meer 65-plus-huishoudens (30 procent) en gepensioneerden (27 procent) dan in de rest van de onderzochte wijken. De inkomens van huishoudens in deze wijken liggen rond het Nederlandse gemiddelde. Ruim de helft van de huishoudens betrekt een koopwoning, meer dan de andere wijktypen.