Wijken met oude inwoners en lage inkomens

De sociaaleconomische positie van huishoudens in dit type wijk, waarvan Nieuwland in Schiedam een voorbeeld is, lijkt in veel opzichten op die van wijken met jonge inwoners en lage inkomens. Ook hier komen huurwoningen (66 procent) en huishoudensinkomens die tot de 25 procent laagste in Nederland behoren (35 procent) meer voor dan gemiddeld in naoorlogse stadswijken. Het verschil zit in de levensfase van veel van de bewoners; in 29 procent van de huishoudens wonen 65-plussers.