Wijken met jonge inwoners en lage inkomens

Charlois in Rotterdam is een bekend voorbeeld van zo’n wijk. In vergelijking met de andere onderzochte wijktypen wonen hier de minste gepensioneerden (16,9 procent) en de meeste studenten (8,4 procent). Het gestandaardiseerd inkomen van 42 procent van de huishoudens behoort tot de 25 procent laagste huishoudensinkomens van Nederland. Huishoudens in huurwoningen (69 procent) komen hier meer voor dan in de andere onderzochte wijken. In deze wijken wonen naar verhouding de meeste mensen met een niet-westerse migratieachtergrond (38 procent).