Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen

Dit is het besteedbaar inkomen van het huishouden, gedeeld door de equivalentiefactor. Het besteedbaar inkomen van het huishouden is gelijk aan het bruto inkomen, minus betaalde inkomensoverdrachten, premies en belasting. Voor alle personen in het huishouden worden de betaalde inkomensoverdrachten, premies en belasting van het bruto inkomen afgetrokken. Vervolgens worden deze inkomens geaggregeerd op huishoudensniveau om zo het besteedbaar inkomen van het huishouden te bepalen.

Om de inkomens van huishoudens van verschillende omvang en samenstelling vergelijkbaar te maken, wordt het inkomen van het huishouden met behulp van een equivalentiefactor gestandaardiseerd. Een eenpersoonshuishouden wordt daarbij als standaard gehanteerd. Voor de indeling in kwartielgroepen zijn alleen huishoudens met inkomen gebruikt. Al deze huishoudens zijn ingedeeld in vier even grote groepen.