Consument nagenoeg even positief

De stemming onder consumenten is in februari 2018 nauwelijks veranderd, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op 23, tegen 24 in januari. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid was een fractie minder positief.

Met 23 ligt het consumentenvertrouwen in februari ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (- 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41). Het consumentenvertrouwen schommelt al een jaar lang tussen 23 en 26.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd (gemiddelde van de deelvragen)
   saldo
2014M1
A4
M6
J6
J5
A2
S-2
O1
N-2
D-4
2015J-2
F-1
M7
A10
M11
J14
J13
A13
S11
O12
N14
D13
2016J11
F6
M2
A6
M7
J11
J9
A9
S12
O17
N20
D21
2017J21
F22
M24
A26
M23
J23
J25
A26
S23
O23
N23
D25
2018J24
F23

Oordeel over economisch klimaat iets minder positief

Het oordeel over het economisch klimaat is in februari iets minder positief. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen gaat van 45 in januari naar 43 in februari. Zowel het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden als over de afgelopen twaalf maanden was iets minder positief dan in januari.

De koopbereidheid daalt in februari ook een fractie. Deze deelindicator komt uit op 10, tegen 11 in januari. Consumenten zijn wat minder positief over hun financiële situatie, maar vinden de tijd even gunstig voor het doen van grote aankopen.

Schema consumentenvertrouwen

Bronnen

Relevante links